快捷搜索:

婆罗门外原文,翻译,赏析_拼音版_作者杨景

婆罗门外原文:

帐云暮卷,漏声不到小帘栊。银汉夜洗晴空。皓月堂轩高挂,秋入广寒宫。正金波不动,桂影玲珑。佳人未逢。怅此夕、与谁同。对酒当歌,回想霜满愁红。南楼何处,愁人在、横笛一声中。凝睇眼、立尽西风。

婆罗门外拼音解读:

zhàng yún mù juàn ,lòu shēng bú dào xiǎo lián lóng 。yín hàn yè xǐ qíng kōng 。hào yuè táng xuān gāo guà ,qiū rù guǎng hán gōng 。zhèng jīn bō bú dòng ,guì yǐng líng lóng 。jiā rén wèi féng 。chàng cǐ xī 、yǔ shuí tóng 。duì jiǔ dāng gē ,zhuī niàn shuāng mǎn chóu hóng 。nán lóu hé chù ,chóu rén zài 、héng dí yī shēng zhōng 。níng wàng yǎn 、lì jìn xī fēng 。

辞赋精选

※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者先容

您可能还会对下面的文章感兴趣: