快捷搜索:

醉落魄(任隆庆之母正月十一日生隆庆十三日生

醉曲折潦倒(任隆庆之母正月十一日生隆庆十三日生日)原文:

无边春色。试从汉谕堂边觅。儿前上寿孙扶掖。九十娘娘,身是五朝客。

目下富贵浑闲历。其中真乐天然的。儿孙强劝持余沥。娘道休休,嫡儿生日。||

醉曲折潦倒(任隆庆之母正月十一日生隆庆十三日生日)拼音解读:

wú biān chūn sè 。shì cóng hàn yù táng biān mì 。ér qián shàng shòu sūn fú yè 。jiǔ shí niáng niáng ,shēn shì wǔ cháo kè 。

yǎn qián fù guì hún xián lì 。gè zhōng zhēn lè tiān rán de 。ér sūn qiáng quàn chí yú lì 。niáng dào xiū xiū ,míng rì ér shēng rì 。||

辞赋精选

※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者先容

您可能还会对下面的文章感兴趣: