快捷搜索:

烛影摇红(盱江有怀)原文,翻译,赏析_拼音版_作

烛影摇红(盱江有怀)原文:

桃李墙头,向人都似他年意。舞丝千丈飏晴光,骀青春无际。花气薰然自醉。傍垂杨、行行缓辔。倦游无奈,追念云山,归期犹未。

玉锁楼空,鸟啼花外春风起。少年恩怨付波流,吟望朱阑倚。冉冉尘生客袂。对尊前、高情暂寄。洞天一笑,仙驭乘空,姑峰凝翠。

烛影摇红(盱江有怀)拼音解读:

táo lǐ qiáng tóu ,xiàng rén dōu sì tā nián yì 。wǔ sī qiān zhàng yáng qíng guāng ,dài qīng chūn wú jì 。huā qì xūn rán zì zuì 。bàng chuí yáng 、háng háng huǎn pèi 。juàn yóu wú nài ,huí shǒu yún shān ,guī qī yóu wèi 。

yù suǒ lóu kōng ,niǎo tí huā wài dōng fēng qǐ 。shǎo nián ēn yuàn fù bō liú ,yín wàng zhū lán yǐ 。rǎn rǎn chén shēng kè mèi 。duì zūn qián 、gāo qíng zàn jì 。dòng tiān yī xiào ,xiān yù chéng kōng ,gū fēng níng cuì 。

辞赋精选

※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者先容

您可能还会对下面的文章感兴趣: